Địa chỉ liên hệ

Số 73 Lý Nam Đế,
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại

09 8922 2511
09 7581 4511

Email liên hệ

admin@whitetami.vn

Giờ làm việc

Thứ 2 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 3 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 4 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 5 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 6 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 7 ……………. 9 am – 6 pm
Chủ nhật ………… 9 am – 6 pm

Bản đồ

Bản đồ trực quan hướng dẫn cách tìm địa chỉ chúng tôi một cách nhanh nhất.

Gửi thông tin cho chúng tôi !

Gửi thông tin